ICeMSK IC/012 školí s ICT

Cíl projektu a výstupy

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření modulárního systému celoživotního vzdělávání cílové skupiny v informačním centru MGO MSK s ohledem na potřeby praxe, znalostní ekonomiky a v souladu s trendy informační společnosti. Konkrétně budou vytvořeny tyto moduly a v nich zprovozněny tyto kurzy:

Modul 1: Učíme s ICT

  • Učíme jinak s ICT?
  • Měřící souprava Pasco ve výuce
  • Humanitní předměty s ICT
  • Přírodovědné předměty s ICT
  • Projektové vyučování a software

Modul 2: Novinky v oblasti ICT

  • Tvorba multimediálních prezentací
  • Začínáme s videokonferenčními přenosy
  • Digitální technologie ve škole

Modul 3: E-portály škol a evaluace

  • E-learning a možnosti aplikace Moodle pro výuku
  • Evaluace v aplikaci Hot Potatoes