ICeMSK IC/012 školí s ICT

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 1:
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce
Klíčová aktivita 2:
Metodická podpora začlení ICT do výuky
Klíčová aktivita 3:
Podpora e-learningových forem v DVPP