ICeMSK IC/012 školí s ICT

Komunikace

Komunikace mezi členy realizačního a odborného týmů je zprovozněna v aplikaci Moodle na webové adrese: http://moodle.mgo.opava.cz.