Motivace k učení s ICT

Komunikace

Komunikace mezi členy realizačního a odborného týmů je zprovozněna v aplikaci Moodle na webové adrese: http://evyuka.mgo.opava.cz.

Veškeré elektronické studijní materiály jsou dostupné pod přístupem host s klíčem: mgo v aplikaci Moodle na webové adrese: http://evyuka.mgo.opava.cz.

Informace o projektech na webové adrese MSK:
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/op_vk_05.html

Informace o projektech na webové adrese MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Informace o projektech na webové adrese EU:
http://www.strukturalni-fondy.cz/