Motivace k učení s ICT

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 1
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem ... Zpracování metodických materiálů (oblast Člověk a příroda - 3, 4, 7, 8, roč. VG a NG studia a matematika).

Klíčová aktivita 2
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem ... Zpracování metodických materiálů (oblast Člověk a společnost).

Klíčová aktivita 3
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem ... Exkurze žáků do podniků v ČR. Tuto aktivitu zajistí externí firma. Žáci navštíví podniky v Oloumoci, Liberci, Praze, Plzni, Brně a Ostravě. Realizace také podpoří žákovskou tvorbu a vznikne zárodek školní a internetové televize a tím se podpoří mediální gramotnost žáků.

Klíčová aktivita 4
Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce ... zvyšování počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků.

Klíčová aktivita 5
Zlepšování podmínek pro využívání ICT ... příprava studijních materiálů pro e-vzdělávání žáků v oblasti Člověk a příroda.

Klíčová aktivita 6
Zlepšování podmínek pro využívání ICT ... příprava studijních materiálů pro e-vzdělávání žáků v oblasti Člověk a společnost.