Motivace k učení s ICT

Cíl projektu a výstupy

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je změna výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda pomocí ICT, dále vytvoření koncepce výuky s ICT ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Dílčí cíle projektu:

  • Zavedení nových metod do výuky s prvky ICT
  • Zvýšení zájmu žáků ke studiu na technických a přírodovědných oborech - exkurze po špičkových pracovištích s nanotechnologiemi v České republice
  • Tvorba výukových studijních materiálů pro žáky 3. a 4. ročníků gymnázia
  • Spuštění kurzů v e-learningovém portálu školy na http://evyuka.mgo.opava.cz
  • Přístup do všech kurzů bude jako host s klíčem mgo_esf

Výstupy projektu:

  • Doplnění kurzů pro žáky vyšších ročníků na e-portálu školy
  • Vytvoření 12 e-studijních materiálů pro oblast Člověk a příroda a Člověk a společnost
  • Vytvoření e-learningových kurzů se studijními materiály a činnostmi
  • Modernizace zařízení počítačové učebny a místnosti pro výuku humanitních předmětů - nákup 15. počítačových multimediálních sestav, dvě sady digitální fotoaparát a kamera, moderní interaktivní tabule, dva dataprojektory a jeden informační panel, licence operačního systému a kancelářských aplikací Microsoft Office 2010