Motivace k učení s ICT

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je navázat na realizovaný projekt "Učíme a tvoříme s ICT, který implementoval změny s prvky ICT do výuky přírodovědných předmětů u žáků v 1. a 2. ročníků. Cílem tohoto projektu je změna výuky u žáků 3. a 4. ročníků, zavedením nových vyučovacích metod a činností s využitím ICT, včetně tvorby e-learningových kurzů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zaměříme se na vznik modulárního systému vzdělávání v oblasti Člověk a příroda a Člověk a svět. Projekt vychází z koncepce ŠVP. Protože použijeme metody, které podporují tvořivé myšlení, samostatnost žáků a zvyšují motivaci ke studiu, očekáváme zvýšení zájmů o studium těchto oborů.
Stěžejní aktivity: Rozvoj vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost s respektováním potřeb informační společnosti, vznik 12 studijních materiálů a e-learningových studijních modulů v Moodle. Zavedením nových forem výuky s ICT změníme způsob výuky a připravíme e-materiály, které podpoří klasickou výuku.
Cílová skupina: žáci 3. a 4. ročníků čtyřletého studia.