Tvoříme a učíme s ICT

Projektový tým

Řídící tým projektu:
Pavlíček, Chmelařová, Pustějovský, Weinertová, Baďurová, Kavecký, Eschingerová, Krajčová a Kočvara
Odborný tým projektu:
Bartošíková, Pustějovský, Hanzlíková, Murová, Hamřík, Kavecký, Pavlíček, Hledík, Pavelková, Krejčíř, Chmelařová, Baďurová, Hermann, Kolářová, Krajčová, Štec