Tvoříme a učíme s ICT

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 1
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit met. týmů... (Příprava nových forem a metod výuky)

Klíčová aktivita 2
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů... (Tvorba a zavádění inovativních vzdělávacích programů)

Klíčová aktivita 3
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby (Rozvoj e-learningu na školách, zavádění e-learningových portálů školy)

Klíčová aktivita 4
Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech (Vytváření a zpřístupnění e-learningových kurzů, prostředí LMS Moodle)