Tvoříme a učíme s ICT

Cíl projektu a výstupy

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je změna výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda pomocí ICT, dále vytvoření koncepce výuky dvou nových volitelných seminářů pro studenty: Enviromentální výchova a Mediální výchova.

Dílčí cíle projektu:

  • Zavedení nových metod do výuky
  • Zvýšení zájmu žáků ke studiu na technických a přírodovědných oborech
  • Tvorba výukových studijních materiálů
  • Vznik e-learningového portálu školy na http://evyuka.mgo.opava.cz

Výstupy projektu:

  • Zprovoznění e-portálu školy
  • Vytvoření 14 e-studijních materiálů pro oblast Člověk a příroda, Enviromentální a mediální výchova
  • Vytvoření 8 e-learningových kurzů se studijními materiály a činnostmi pro žáky