Tvoříme a učíme s ICT

Propagační strategie v rámci projektu TAUSICT

Jedním z pravidel správného řešení projektů ESF je propagace a publicita projektu. Ta doprovázela řešení našeho projektu na každém kroku. Tento závazek vyplývá z manuálu Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kapitola 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit. Spolu s tímto manuálem je využit manuál o správném používání logolinku - Manuálem vizuální identity OPVK.

K publicitě projektu jsme využívali následujících možností:

 1. Nástěnky a informační panely
 2. Informační letáky
 3. Vlajky EU a ČR v učebnách a dalších místnostech
 4. Loga u učeben
 5. Propagační předměty
 6. Tisk
 7. Ročenka MGO
 8. Webové stránky
 9. Vyvěšení vlajky EU na budově školy
 10. Kurzy v rámci projektu TAUSICT
 11. Letáček o informacích o studiu na MGO
 12. Označení hardware zakoupeného v rámci projektu TAUSICT
 13. Logolink na dokumentaci
 14. Informace v hodinách se studenty
 15. Informace na veřejnosti
PřílohaVelikost
PUBLICITA projektu TAUSICT.doc3.32 MB