Tvoříme a učíme s ICT

Anotace projektu

Cílem projektových aktivit je změna výuky, zavedení nových vyučovacích metod a činností s využitím ICT, včetně tvorby e-learningových kurzů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zaměříme se na vznik modulárního systému vzdělávání v oblasti Člověk a příroda, M, IVT a na dvě průřezová témata, která úzce souvisí s danými předměty. Projekt vychází z koncepce ŠVP. Protože použijeme metody, které podporují tvořivé myšlení, samostatnost žáků a zvyšují motivaci ke studiu, očekáváme zvýšení zájmů o studium těchto oborů. Stěžejní aktivity: Rozvoj vzdělávací oblasti Člověk a příroda s respektováním potřeb informační společnosti, vznik osnov volitelných seminářů: Enviromentální a Mediální výchova, vznik 14 studijních materiálů a 8 e-learningových studijních modulů v Moodle. Zavedením nových forem výuky s ICT změníme způsob výuky a připravíme e-materiály, které podpoří klasickou výuku. Cílová skupina: žáci 1. a 2. ročníků čtyřletého studia.